PRAGMA - metoda fizjoterapeutyczna

JAK POWSTAŁA METODA PRAGMA

Twórcą metody Pragma jest Henryk M. Kowalski, pochodzący z Polski autorytet w dziedzinie rehabilitacji. W ponad 40 letniej praktyce zawodowej usprawnił setki pacjentów cierpiących na różne choroby neurologiczne, choroby układu ruchu oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Łącząc rolę rehabilitanta i naukowca, wiedzę teoretyczną z codzienną praktyką, szczególnie interesował się wprowadzeniem do procesu usprawniania elastomeru. Zauważył, że cechy fizyczne elastomerów takie jak: sztywność, sprężystość, elastyczność i relaksacja wydłużenia, są bardzo zbliżone do cech fizycznych mięśni poprzecznie prążkowanych i układu powięziowo-mięśniowego.

Metoda terapeutyczna Pragma omówiona przez jej autora podczas wykładu na Konferencji SMA 2019

Autorytet na temat metody

Lata prób i doświadczeń, konsultacji z wybitnymi specjalistami polskiej nauki i praca przy użyciu elastomerów z pacjentami, umożliwiły mgr Kowalskiemu stworzenie autorskiej metody rehabilitacyjnej. Elastomer jest w niej zastosowany nie tylko jako element oporu elastycznego w ćwiczeniach czynnych z oporem, ale wspomagający ruch w jego ekscentrycznej części. Ma to znaczenie w ćwiczeniach neuromotorycznych, zwłaszcza przy reedukacji chodu i elastycznym pionizowaniu.

Autorytet na temat metody

H. M. Kowalski opracował metodę, dzięki której setki pacjentów w ciężkim stanie może dziś poprawiać komfort swojego życia i codziennie odzyskiwać sprawność. Metoda wymagała początkowo korzystania z wielu odrębnych urządzeń i stosowanie prowizorycznych rozwiązań. Lata prób i udoskonaleń zaowocowało powstaniem urządzenia Pragma, dzięki któremu metoda może być stosowana w pełnym zakresie.

Metoda dzięki dużej skuteczności zyskała uznanie wielu wybitnych lekarzy, fizjoterapeutów, a przede wszystkim pacjentów. Była tematem kilku prac naukowych, a kolejne są w trakcie przygotowywania.

Autorytet na temat metody