Od 12 lat leczony jestem z powodu wtrętowego zapalenia mięśni/ sIBM/ różnymi metodami w tym kinezyterapią, która, z powodu braku efektów farmakologicznych, uważana jest za wiodącą w tym schorzeniu. Rehabilitację klasyczną (UGUL, drabinki, ćwiczenia na materacu, PNF itp.) rozpocząłem po braku poprawy klinicznej w leczeniu farmakologicznym, tj. ok. 2 lata od pierwszych objawów tej choroby.…

Jerzy Sokołowski Dr n. med.

W skutek wypadku na stoku narciarskim doznałem wiotkiego porażenia kończyn dolnych oraz rozległego krwiaka w odcinku piersiowo – lędźwiowym. Po dwóch dniach od wystąpienia porażenia kończyn dolnych krwiak został operacyjnie usunięty. Do momentu pojawienia się w ośrodku Marka Kowalskiego poruszałem się przy pomocy wózka inwalidzkiego z dalszymi objawami porażenia wiotkiego kończyn dolnych. Po pół roku…

Jan Gnus Dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu